De GV heeft een aantal werk/expertisegroepen, zg. teams. In deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Teams kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van het thema en de behoefte aan collectieve inzet daarop. Hieronder wordt per team aangegeven wat het doel is van het team, wie daarin is vertegenwoordigd en welke bijeenkomsten reeds gepland staan. 

Team Strategie

Adviseert PinkRoccade Care over de wijze waarop de strategische doelstellingen van de leden vertaald worden naar de doorontwikkeling van mijnCaress en herijkt gezamenlijk de roadmap.

RFC Productteam

Vertaald de strategische kaders naar de functionele invulling van de releases, beoordeeld samen met PinkRoccade Care de nieuw binnen gekomen items en monitort de zij-instroom van wensen.

Team Interoperabiliteit

Leden van de Gebruikersvereniging trekken gezamenlijk op de ontwikkelingen rondom het thema interoperabiliteit. Dit doen zij enerzijds door samen te werken in het Inzicht programma en anderzijds opgedane kennis en initiatieven met elkaar te delen.

Team kwaliteit

Heeft tot doel om controleerbare verbeteringen in de softwarekwaliteit door te voeren zodat mijnCaress een gezond fundament voor doorontwikkeling heeft.

Team Adaptatie

Helpt leden bij het – sneller – implementeren van nieuwe ontwikkelingen en het adaptatie vermogen rondom de uitrol van nieuwe releases en functionaliteit te verbeteren.

Team Learning

Focust zich op de wijze waarop eindgebruikers zo optimaal mogelijk (leren) werken met het ECD. Hierin werken zij samen met PinkRoccade Care aan het optimaliseren van leermiddelen.