Overzicht gebruikerspanels

Een overzicht van onze actieve gebruikerspanels

Dagplanning en controles (intramuraal)

Voor de intramurale zorg werken we op dit moment aan het optimaliseren van de dagplanning en het inzien & vastleggen van controles. Samen met het gebruikerspanel kijken we naar de wijze waarop we ervoor kunnen zorgen dat papieren agenda's definitief worden vervangen én het vastleggen van controles gegevensuitwisseling ondersteunt.

Weekplanning (extramuraal)

Het gebruikerspanel Extramuraal houdt zich bezig met het optimaliseren van mijnCaress ten behoeve van de extramurale zorg. Op dit moment staan de volgende onderwerpen centraal: 1. de verantwoording van de geplande inzet in relatie tot het opgestelde zorgplan (weekplanning) en 2. het decentraal kunnen onderhouden van cliëntgegevens vanuit het Medewerkerportaal zonder tussenkomst van een centrale cliëntenadministratie.

Versimpeld medewerkerportaal

Onlangs heeft een groot deel van mijnCaress een grote make-over gekregen. Het doel op de roadmap was duidelijk: het medewerkerportaal moest simpeler en gebruiksvriendelijker. Naast de nieuwe look & feel zijn ook de processen nogmaals goed onder de loep genomen en waar nodig aangepast aan de nieuwste wensen en behoeften. Nu worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.

Maximale Ysis integratie

Een aantal gebruikersorganisaties gebruikt naast mijnCaress het softwarepakket Ysis waarin behandelplannen van cliënten worden geregistreerd. Een deel van die informatie is echter ook van belang voor zorgmedewerkers die in mijnCaress werken (en vice versa). Maar hoe zorgen we er nu voor dat de communicatie tussen deze twee doelgroepen optimaal verloopt en je als behandelaar én zorgmedewerker geen dubbele handelingen en/of registratie hoeft te verrichten? Dat is de focus van dit panel.

mijnCaress Basis

In dit panel wordt stil gestaan bij de veranderingen die in mijnCaress doorgevoerd worden voortkomend uit veranderende wet & regelgeving. Maar daarnaast kijken we ook naar de wijze waarop we andere onderdelen van mijnCaress kunnen verbeteren. Eén van de onderdelen daarin zijn de financiële processen en meer inzicht in de oorzaak en de oplossing van uitval in die processen.

Zorgplan

In het zorgplan worden de afspraken over de zorg voor de cliënt vastgelegd. Het vormt daarmee één van de belangrijkste kernfunctionaliteiten van mijnCaress. Het is voor gebruikers dan ook van belang dat juist deze functionaliteit optimaal hun werk ondersteunt. Binnen de verschillende disciplines (bijvoorbeeld bij intramuraal of extramuraal) worden nu verschillende zorgplannen op basis van verschillende ‘standaarden’ gebruikt. De registratievereisten verschillen sterk per standaard. Dit kan gebruik van de verschillende zorgplannen en gegevensuitwisseling daartussen lastig maken. Binnen dit panel denken we na over hoe we die standaarden kunnen samenbrengen en het gebruik van het zorgplan kunnen optimaliseren voor eindgebruikers.