Over Ons

De gebruikersvereniging (GV) mijnCaress is een onafhankelijke vereniging opgericht vóór en dóór de gebruikers van mijnCaress. Wij zijn al meer dan 15 jaar actief om samen met onze leden de belangen rondom het gebruik van mijnCaress te behartigen.

Doelstelling


De gebruikersvereniging mijnCaress heeft drie primaire doelstellingen.

Bestuur & organisatie

De gebruikersvereniging kent een Bestuur, bedrijfsbureau en meerdere teams.

Hoe werken wij samen?


De GV werkt samen met PinkRoccade care aan de hand van de uitgangspunten in het samenwerkingsmanifest.

Onze Leden

Leden dragen bij aan de verenigingsdoelen door contributie en het leveren van kennis en menskracht.