Over Ons

Bestuur & Organisatie

Bestuur

De gebruikersvereniging staat onder leiding van het bestuur en stelt onder eindverantwoordelijkheid van de ledenvergadering het beleid vast. Hierbij is zij belast met de dagelijkse uitvoering, voortgang en beheer. Daarin wordt zij ondersteund door organisatie- en adviesbureau BCE welke de rol van  bedrijfsbureau vervult en een aantal teams- en expertisegroepen.

De bestuursleden zijn:

  • Fabian van Loon (’s Heeren Loo) in de rol van bestuurslid
  • Herman Brom (Abrona) in de rol van bestuurslid
  • Jean Pierre Halmans (Sevagram) in de rol van secretaris
  • Pierre Hogers (AxionContinu) in de rol van bestuurslid
  • Steven de Goeij (Zuyderland) in de rol van bestuurslid
  • Wilfred Schouten (Argos Zorggroep) in de rol van voorzitter
Bedrijfsbureau

Ter ondersteuning van de gebruikersvereniging is er een bedrijfsbureau opgericht. Het bedrijfsbureau is het eerste aanspreekpunt voor de leden. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en coördinatie van de activiteiten van het bestuur en de werk- en expertisegroepen en verzorgt de algemene communicatie. Het bedrijfsbureau voert de ledenadministratie en het secretariaat van de vereniging. Op dit moment voert organisatie- en adviesbureau BCE deze activiteiten uit.

Teams en expertisegroepen

De GV heeft een aantal werk/expertisegroepen, zg. teams. In deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Teams kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van het thema en de behoefte aan collectieve inzet daarop. Lees meer over de teams en thema’s die op dit moment actief zijn.

Leden

Leden van de gebruikersvereniging dragen bij aan de verenigingsdoelen door middel van contributie en het leveren van kennis en menskracht. Onder meer door participatie in werk- en expertgroepen. De volgende organisaties zijn op dit moment lid van de Gebruikersvereniging.