Lidmaatschap

"Als gebruikersvereniging moet je op zoek gaan naar dat onderwerp waarmee iedereen zich verbonden voelt."
Ernst klunder
Bestuurder 's Heeren Loo

Kennisuitwisseling en samenwerking

Het stimuleren, versterken en faciliteren van de kennisuitwisseling en samenwerking tussen leden is één van onze kerntaken. Denk aan zaken binnen het primaire proces en ‘in het algemeen’: daar waar het ‘t gebruik van mijnCaress specifiek raakt.

Krachtenbundeling richting PinkRoccade

Wij vertalen ontwikkelingen in de markt naar een gezamenlijke visie, hierin bundelen wij onze krachten en daarmee de strategische en tactische invloed op mijnCaress versterken

Concrete afspraken

Wij maken concrete afspraken met PinkRoccade Care over kwaliteit, beheerbaarheid, toekomstvastheid en doorontwikkeling zodat onze leden worden ontzorgt en zich kunnen richten op haar kerntaken

Wat houdt lidmaatschap van de Gebruikersvereniging mijnCaress in? 

Contributie

Als lid betaalt u een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie hangt samen met de omvang van een organisatie (aantal FTE).

De contributie hangt samen met de grootte van een organisatie (aantal FTE) en is in de ledenvergadering van 29 mei 2018 vastgesteld op:

  • Kleine organisatie : < 500 FTE
  • Middel organisatie : 500 – 1000 FTE
  • Grote organisatie : > 1000 FTE

De jaarlijkse contributie bedraagt:

  • Kleine organisatie : € 1.000,-
  • Middel organisatie : € 4.500,-
  • Grote organisatie : € 6.000,-

Naast contributie van de leden levert ook PRHC een sponsorbijdrage aan de vereniging.

Kennis en mankracht

Wij vragen aan onze leden om een bijdrage te leveren in de vorm van kennis en mankracht door deelname aan één van de teams.

Wij zijn altijd op zoek naar leden die willen participeren in één van onze teams. Interesse? Inge de Laat (06) 24812 129 kan je meer vertellen over gezocht profiel, gewenste bijdrage en tijdsbeslag. Of neem contact op via info@gvmijncaress.nl.