Gebruikersvereniging en PinkRoccade Care bekrachtigen samenwerking

De afgelopen twee jaar werken de gebruikersvereniging mijnCaress (GV) en PinkRoccade Care steeds intensiever samen op verschillende thema’s. En ook dit jaar hebben we gezien dat onze samenwerking intensiveert en steeds beter wordt.

Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben we de scope en het doel van de samenwerking vastgelegd  in een “manifest”. Dit manifest zorgt er niet alleen voor dat we de samenwerking continueren, maar vormt ook de leidraad hoe we met elkaar om willen gaan en geeft invulling aan de huidige en toekomstige samenwerking tussen de twee partijen.

In het manifest staan de volgende 8 uitgangspunten beschreven:

  1. Vanuit ons gemeenschappelijk belang bepalen we gezamenlijk de positionering, koers van mijnCaress als ook de (strategische) prioriteiten in de doorontwikkeling van mijnCaress. De GV en PinkRoccade Care hebben hierin elk hun eigen verantwoordelijkheid zoals hieronder beschreven.
  2. De GV vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen en wensen van de gebruikersorganisaties van mijnCaress. Zowel op bestuurlijk, tactisch als operationeel niveau. De GV spant zich in om namens de gebruikersorganisaties telkens een eensluidend en consistent standpunt in te nemen.
  3. PinkRoccade Care is verantwoordelijk voor het onderhoud, de doorontwikkeling en de levering van mijnCaress en bijbehorende diensten. PinkRoccade Care creëert draagvlak bij de GV op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau en is eindverantwoordelijk in de uiteindelijke besluitvorming over prioriteiten en inzet van middelen.
  4. Als regel gaan de collectieve prioriteiten van de GV vóór op prioriteiten van individuele organisaties. Als van deze regel wordt afgeweken, zijn de GV en PinkRoccade Care transparant over de afwijking en de redenen daarvoor.
  5. De werkafspraken die worden gemaakt tussen de GV en PinkRoccade Care zijn leidend voor de afspraken tussen de individuele gebruikersorganisaties en PinkRoccade Care. GV en PinkRoccade Care bundelen hun krachten om (werk)processen in beider voordeel te optimaliseren en dragen deze optimalisaties uit naar alle leden.
  6. Zowel de leden van de GV als PinkRoccade Care erkennen de rol en toegevoegde waarde van de GV en investeren hierin in termen van tijd en geld.
  7. De leden, GV en PinkRoccade Care hebben allen belang bij stabiliteit in en groei van het ledenbestand van de GV en het klantenbestand van mijnCaress. We zullen ons gezamenlijk daarvoor inzetten.
  8. De individuele (financiële) belangen van gebruikersorganisaties worden gemanaged in de directe contractrelatie tussen gebruikersorganisatie en PinkRoccade Care.

Deze uitgangspunten zijn in het manifest verder geconcretiseerd. Deze uitwerking is terug te vinden op het besloten deel van onze website. Jaarlijks wordt de uitwerking ervan in het bestuurlijke overleg herijkt en waar nodig bijgesteld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.