• info@gvmijncaress.nl

Teams & expertisegroepen

Binnen de gebruikersvereniging zijn een aantal werk- en expertisegroepen, zogenaamde teams actief. In deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Teams kunnen tijdelijk of permanent zijn, afhankelijk van het thema en de behoefte aan collectieve inzet daarop. Voor de periode 2019 zijn er drie werkgroepen actief, rond de volgende thema’s:

Daarnaast zijn het RFC-productteam, het team GVC beheer en het team Strategie actief, deze werkgroepen hebben een structureel karakter.