• info@gvmijncaress.nl

Waarom lid worden?

Met uw lidmaatschap van de gebruikersvereniging zorgen we samen voor:

  1. Continue stimuleren van kennisuitwisseling en samenwerking tussen leden

In 2018: op het gebied van testen (synergie!), wensen voor aanpassing/doorontwikkeling mijnCaress, best practices in het gebruik van mijnCaress.

2. Krachtenbundeling richting Pink Roccade Health Care

In 2018: verbetering van de softwarekwaliteit, van de kwaliteit van de opleveringen van mijnCaress, van het wensenproces en vaststelling van de roadmap voor doorontwikkeling etc.

uitmondend in concrete en controleerbare afspraken met Pink Roccade Health Care.