• info@gvmijncaress.nl

Thema gebruiksvriendelijkheid

Doelstelling

PinkRoccade heeft als één van de primaire thema’s in de doorontwikkeling van mijnCaress gebruiksvriendelijkheid opgenomen in de roadmap. De Gebruikersvereniging wil op strategisch en tactisch niveau betrokken zijn bij de invulling en uitwerking van dit thema.

In 2019 buigen we ons samen met PinkRoccade over dit onderwerp en kijken we naar de wijze waarop gebruiksvriendelijkheid in de werkwijze voor ontwerp- en implementatie van functionaliteiten is ondergebracht. Ook richten we ons op het concretiseren van het thema gebruiksvriendelijkheid:

  • Wat valt hier nu eigenlijk onder?
  • Wat zijn belangrijke onderdelen t.a.v. de gebruiksvriendelijkheid in mijnCaress?
  • Hoe kan de gebruiksvriendelijk vergroot worden?
  • En hoe prioriteren we deze onderdelen dan ten opzichte van elkaar?
  • Zijn er bepaalde basisprincipes te onderscheiden die altijd van toepassing zijn?
  • etc.

De Gebruikersvereniging is op zoek naar mensen die met ons willen meedenken op dit onderwerp. Lees meer onder een bijdrage leveren, over wie we zoeken en wat we vragen.

Bijeenkomsten 2019

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

  • Maandag 4 februari
  • Dinsdag 26 maart
  • Donderdag 16 mei