• info@gvmijncaress.nl

Team GV Strategie

Doelstelling

Het vertalen (en herijken) van de strategische doelstellingen van haar leden naar concrete thema’s binnen de roadmap van mijnCaress is een belangrijk topic voor de Gebruikersvereniging.

In 2019 start de Gebruikersverenging het team “strategie”. In dit team kijken we naar de ontwikkelingen in de branche, de gemeenschappelijke visie hierop, de doelstellingen van de organisaties en de aansluiting naar de roadmap van mijnCaress.

Vertegenwoordiging

In dit team zijn vertegenwoordigd:

 • Argos Zorggroep
 • Careyn
 • De Wever
 • ‘s Heeren Loo
 • Liberein
 • Sevagram
 • SVRZ
 • Zuyderland

Bijeenkomsten 2019

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

 • Woensdag 17 april
 • Woensdag 12 juni
 • Woensdag 2 oktober

Resultaten

De resultaten van deze werkgroep zijn terug te vinden in het besloten deel van deze website onder documenten. Om toegang te krijgen heeft u de beschikking nodig over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kan aangevraagd worden via info@gvmijncaress.nl