• info@gvmijncaress.nl

Team GV Learning

Doelstelling

De wijze waarop eindgebruikers zo optimaal mogelijk (leren) werken met het ECD en hoe zij hier het beste in ondersteund worden is één van de thema’s waar de Gebruikersvereniging en PinkRoccade zich in 2019 op willen richten. Het team Learning gaat met deze vraag aan de slag. Op dit moment zijn we aan het verkennen op welke wijze we invulling kunnen geven aan dit onderwerp.

Vertegenwoordiging

In dit team zijn vertegenwoordigd:

  • De Wever
  • Laurens
  • ‘s Heeren Loo
  • Treant
  • RSZK
  • Zuijderland

Bijeenkomsten 2019

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

  • 11 maart
  • 16 april
  • 17 juni
  • 15 juli

Resultaten

De resultaten van deze werkgroep zijn terug te vinden in het besloten deel van deze website onder documenten. Om toegang te krijgen heeft u de beschikking nodig over een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kan aangevraagd worden via info@gvmijncaress.nl