• info@gvmijncaress.nl

Statuten

De statuten van de Gebruikersvereniging mijnCaress geven de werkingssfeer en de structuur van de vereniging aan. De statuten zijn hier terug te lezen: Statuten GV