• info@gvmijncaress.nl

RFC-productteam

Doelstelling

Eind 2017 zijn we met het team RFC optimalisatie gestart om een inventarisatie te maken van zaken rondom het RFC-proces die niet goed gingen óf die beter zouden kunnen (lees hier meer). In de maanden die daarop volgden hebben we samen met Pink Roccade gewerkt aan een nieuwe opzet van het RFC-proces waarin we ons als doel hebben gesteld om enerzijds transparantie aan te brengen (wensen inzichtelijk gedurende het gehele proces) en anderzijds te zorgen voor een éénduidige wijze van beschrijven én gezamenlijke prioritering. Al deze voorbereidingen hebben er inmiddels tot geleid dat er een structureel RFC-productteam is gestart.

Zij gaan – binnen de kaders van de roadmap – concreet aan de slag met het aanbrengen van een prioritering van items die in een release  moeten worden opgenomen. Elke 4-weken komt het team bijeen om de voortgang op de ontwikkeling van de release te bespreken en hierin bij te stellen als dit nodig is.

Vertegenwoordiging

In dit team zijn vertegenwoordigd:

 • Abrona
 • Amaris
 • De Zellingen
 • ‘s Heeren Loo
 • Treant
 • SVRZ

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten voor 2019 zijn gepland op:

 • Maandag 7 januari
 • Maandag 25 januari
 • Maandag 25 februari
 • Maandag 29 april
 • Maandag 27 mei
 • Maandag 24 juni
 • Maandag 22 juli
 • Maandag 19 augustus
 • Maandag 16 september
 • Maandag 14 oktober
 • Maandag 11 november
 • Maandag 9 december

Resultaten

Openheid & transparantie naar de verdere gebruikersorganisaties vinden wij erg belangrijk. De resultaten van dit team worden gedeeld via het supportal van Pink Roccade.