• info@gvmijncaress.nl

Nieuws

25 juni 2019

Wie is wie? Een korte kennismaking met het nieuwe bestuur

Sinds de nieuwe start van de Gebruikersvereniging in 2017 is een actief bestuur betrokken bij de

dagelijkse uitvoering, voortgang en het beheer van de vereniging. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 21 mei jongstleden hebben we afscheid genomen van twee van onze bestuursleden: Dirk Knegt (Abrona) en Saskia Peerenboom (’s Heeren Loo).

Nieuwe samenstelling bestuur

Op onze oproep of er kandidaten zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor het bestuur zijn drie aanmeldingen binnen gekomen. Wij zijn er erg blij mee dat tijdens de Algemene Leden Vergadering unaniem is ingestemd met hun toetreding tot het bestuur. Via deze weg willen we jullie graag kennis laten maken met Fabian van Loon (’s Heeren Loo), Helena Neven (Abrona) en Wilfred Schouten (Argos). Samen met Pierre Hogers (AxionContinu), Jean-Pierre Halmans (Sevagram) en Robert Jan van der Marck (Amaris) vormen zij nu het voltallige bestuur.

De eerste dinsdagen van de maand komt het bestuur altijd bij elkaar. Zijn er vragen zijn die je wilt stellen of punten die je wilt inbrengen? Laat het ons gerust weten!

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Fabian van Loon (’s Heeren Loo)

“Sinds november ben ik in dienst als Informatiemanager zorg en procesmanager ECD binnen ’s Heeren Loo. Verantwoordelijk voor het beheer en verdere doorontwikkeling van het ECD en aanpalende zorgapplicaties. In de afgelopen 12 jaar heb ik bij Infozorg gewerkt en hier veel kennis en ervaring opgedaan over de wereld rondom het ECD binnen de Care sector. Als bestuurslid van de GV wil ik me graag hard maken voor een gezamenlijk georganiseerd en gefocust wensen- en eisenpalet. En hiermee bewerkstelligen dat PinkRoccade Care zijn ontwikkelcapaciteit juist en optimaal kan inzetten voor ons!”

Helena Neven (Abrona)

“Graag stel ik me even voor; ik ben Helena Neven en werk als projectleider bij Abrona, een organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Ik heb een zorgachtergrond en hou me nu vooral bezig met ICT implementaties en innovatie in de zorg. Zo heb ik ook de implementatie van mijnCaress en mijnCaress Monitor (toen nog Geniq, red.) gedaan. Ik zet me graag in voor krachtige GV omdat ik denk dat we samen, als zorgaanbieders en leverancier PinkRoccade Care , een beter resultaat boeken. Daar worden uiteindelijk onze cliënten en zorgmedewerkers beter van en daar doe ik dit graag voor.”

Wilfred Schouten (Argos Zorggroep)

“Ik ben Wilfred Schouten, Manager Facilitair Bedrijf, ICT & Vastgoed bij Argos Zorggroep. Ik werk nu 11 jaar bij Argos en sinds 2015 gebruiken wij mijn Caress van PinkRoccade Care. Ik zou graag mijn steentje bij willen dragen als bestuurslid om als vereniging sterker te worden en meer gezamenlijk op te trekken en kennis en innovaties met elkaar te delen en ontwikkelen.

De samenwerking daarin tussen de leden en samen met PinkRoccade Careis daarbij cruciaal. Toewerken naar partnership in plaats van een klant leveranciers verhouding. Dit alles om bij te dragen aan “Een Leven met Kleur” voor onze cliënten en medewerkers.”

22 mei 2019

Terugblik ALV: binden en verbinden als centraal thema

Dinsdag 21 mei werden alle leden van de Gebruikersvereniging welkom geheten bij Zorghotel Domstate in Utrecht voor de eerste Algemene Leden Vergadering van dit jaar. De ledenvergadering stond in het teken van het thema binden & verbinden dat in 2019 centraal staat binnen de Gebruikersvereniging. Met het delen van verschillende mooie initiatieven werd duidelijk hoe dit thema in de praktijk wordt gebracht. We praten je graag kort bij.

Met een opkomst van bijna driekwart van onze leden was het een drukbezochte middag en de betrokkenheid groot. Het programma bestond uit twee delen:

 1. Na een opening en welkom van de voorzitter Pierre Hogers werd in het eerste deel voor drie thema’s een update gegeven over de stand van zaken. Gerben Helder (’s Heeren Loo) praatte ons bij over de ontwikkelingen binnen het team testkwaliteit, Ruud Steeghs (PinkRoccade) gaf een toelichting op het Plan van Aanpak dat is opgesteld naar aanleiding van de audit op softwarekwaliteit en Giel Smidt (Pink Roccade) vertelde over de ontwikkelingen op het gebied van interoperabiliteit. Tot slot werd er afscheid genomen van een tweetal bestuursleden en unaniem ingestemd met de toetreding van een drietal nieuwe bestuursleden tot het bestuur van de Gebruikersvereniging. Daarmee verwelkomen we Fabian van Loon (’s Heeren Loo), Helena Neven (Abrona) en Wilfred Schouten (Argos Zorggroep) in het bestuur.
 2. In het tweede deel werden in het kader van kennisdeling een tweetal initiatieven/projecten gedeeld namens onze leden. Jaap Veerhoek (RSZK vanaf heden verder onder de naam Oktober) gaf een toelichting op het project Digitale Snelweg en de wijze waarop binnen Oktober geëxperimenteerd wordt met diverse (nieuwe) technologieën om de zorgverlening te ondersteunen en de wijze waarop zij hun digitale snelweg daarin uitrollen.

Roy Consten (Sevagram) vertelde over de wijze waarop de ontwikkeling van BI met Tableau en mijnCaress binnen Sevagram is ingezet en toonde verschillende dashboards op het gebied van MIC meldingen, min- en plusuren en strategische personeelsplanning die binnen de organisatie van Sevagram worden gebruikt.

Al met al een zeer geslaagde middag waarin we als Gebruikersvereniging blij zijn met de resultaten die we gezamenlijk boeken en de steeds grotere betrokkenheid van onze leden. Op het besloten deel van de website van de zijn alle presentaties en verslagen terug te vinden.

6 mei 2019

2019: weten waar wij staan?

De eerste maanden van 2019 zitten er alweer op! Als Gebruikersvereniging hebben we ons voor dit jaar een ambitieus doel gesteld waarin we ons bezig houden met een grote diversiteit aan onderwerpen. “Binden en verbinden” is wat ons betreft hierin hét centrale thema. Als Gebruikersvereniging willen we een platform bieden om met elkaar onze kennis te delen én te leren van elkaars uitdagingen en oplossingen. Dit doen we concreet door (in teams) gezamenlijk aan de slag te gaan met onderwerpen als interoperabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, learning en strategie.

Dinsdag 21 mei organiseren we een Algemene Leden Vergadering bij Zorghotel Domstate in Utrecht. Tijdens deze ALV praten we je bij op verschillende onderwerpen. Zo staan we stil bij het thema interoperabiliteit, de ontwikkelingen op het gebied van testkwaliteit en delen we met jullie het Plan van Aanpak dat is opgesteld vanuit de audit met Omnext rondom software kwaliteit.

Ook vertellen RSZK en Sevagram over een aantal mooie ontwikkelingen die zij inzetten op het gebied van Management informatie & Artificial Intelligence. Een goed gevuld programma dus! We hopen dat je er bij bent. Heb je de uitnodiging niet ontvangen maar wil je er wel graag bij zijn? Neem dan contact op met Inge de Laat via (06) 248 12 129 of via info@gvmijncaress.nl.

Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 21 mei, 14.00 – 17.00

Zorghotel Domstate, Utrecht

1 april 2019

Kom je ook? Kennisdeling en interoperabiliteit tijdens de GVC op 11 april

 Donderdag 11 april organiseert de Gebruikersvereniging voor haar leden de eerste bijeenkomst van dit jaar specifiek gericht op functioneel- en applicatiebeheerders van mijnCaress. Deze keer zijn we te gast bij ’s Heeren Loo in Amersfoort. Via deze weg nodigen we jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst staat dit keer in het teken van de thema’s kennisdeling & interoperabiliteit. Maar uiteraard is er ook voldoende ruimte om je eigen vragen in te brengen en kennis te maken met andere organisaties.

 Verdiepingssessie: kennisdeling

Kennisdeling… een veel gehoord begrip, zeker binnen de Gebruikersvereniging! Maar hoe geven we dit nu eigenlijk invulling met elkaar? Over welke onderwerpen  (inrichtingsvraagstukken, implementatie, updates etc.) heb je vragen en welke mooie ontwikkelingen zou je graag met anderen willen delen? En hoe wisselen we essentiële informatie dan onderling met elkaar uit? Met andere woorden: hoe kunnen we jullie met elkaar in verbinding brengen en op welke onderwerpen zou je dit graag willen? In dezeGVC-bijeenkomst staat het onderwerp kennisdeling centraal. Graag ontdekken we samen met jullie welke vragen er leven en hoe we dit onderwerp verder vorm kunnen geven.

 Verdiepingssessie: interoperabiliteit
Het thema interoperabiliteit (of eigenlijk makkelijker gezegd gegevensuitwisseling) gaat over het op elkaar aansluiten van organisaties, processen, informatie, applicaties en infrastructuur in keten systemen. Vanuit de overheid is het tot stand brengen van gegevensuitwisseling tussen partijen onderling een belangrijk thema en ook op de roadmap van mijnCaress staat deze in de komende jaren centraal. In de komende GVC-bijeenkomst praat Giel Smidt (Programmamanager Interoperabiliteit bij PinkRoccade Care) je bij over dit onderwerp. Wat ga je merken van de ontwikkelingen op dit gebied in je eigen organisatie? Wat betekent dit voor (de positionering) van mijnCaress op korte en lange termijn? En wat speelt er al rond dit thema binnen de GV?

Stel je vraag!

Heb je een vraag? Over ontwikkelingen in nieuwe releases? De werking van specifieke functionaliteiten? Of wil je graag weten hoe andere organisaties een bepaalde vraag of probleem aanpakken? In het tweede deel van de bijeenkomst staan we stil bij jullie vragen. Dus heb je een vraag? Stel deze!

 Ben je erbij?

Heb je verdere vragen of wil je je aanmelden voor deze sessie?  Neem contact op met Inge de Laat via info@gvmijncaress.nl of (06) 248 12 129 of kijk op onze website www.gvmijncaress.nl

8 januari 2019

Gezocht! Denk mee in over strategie, gebruiksvriendelijkheid, testkwaliteit of learning van mijnCaress!

Het jaar 2019 is van start gegaan! Via deze weg wensen wij iedereen een gezond en voorspoedig jaar toe.

Als Gebruikersvereniging kijken wij ernaar uit om onze plannen voor 2019 samen met onze leden verder vorm te geven. Eind november hebben we tijdens de Algemene Leden Vergadering verteld over onze initiatieven en ideeën voor komend jaar. Binden & verbinden is wat ons betreft hét centrale thema. Als collectief vinden we het dan ook belangrijk om gezamenlijk op te trekken in de verschillende uitdagingen die ons wachten.

In 2019 gaat de Gebruikersvereniging mijnCaress met verschillende (nieuwe) thema’s aan de slag maar… dit kunnen wij niet alleen! Voor deze thema’s zijn wij op zoek naar mensen die actief met ons mee willen denken op een aantal  onderwerpen. Het gaat om deelname aan:

 • Team Strategie
 • Thema Gebruiksvriendelijkheid
 • Team Testkwaliteit
 • Team Learning

Op onze website vind je meer informatie over:

 • de onderwerpen die binnen deze teams worden opgepakt,
 • kun je teruglezen wie we zoeken en wat we van je vragen.

Aanmelden voor één van deze teams of thema’s kan t/m vrijdag 25 januari.

10 december 2018

Lees het verslag van de ALV

Dinsdag 27 november vond de derde Algemene Leden Vergadering van dit jaar plaats. Samen met onze leden en PinkRoccade Health Care hebben we het gehad over thema’s die we in 2019 met elkaar op willen pakken. Het verslag van de vergadering is inmiddels beschikbaar, u kunt deze terugvinden op het besloten deel van deze website Daar kunt u ook ons voortrollend jaarplan teruglezen waarin uitgebreider beschreven staat hoe we invulling aan de verschillende thema’s en activiteiten willen geven.

12 november 2018

Programma en agenda ALV bekend!

We kijken als Gebruikersvereniging terug op een mooi 2018! We hebben ons het afgelopen jaar (in verschillende teams én samen met Pink Roccade Health Care) bezig gehouden met primaire thema’s als  softwarekwaliteit, testkwaliteit, de RFC-wensenprocedure en de toekomstvisie op mijnCaress. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 november blikken we graag met u terug op waar we nu staan en wat we met elkaar bereikt hebben. Ook kijken we graag samen met u vooruit! Want wat ons betreft is het voor 2019 tijd om een nieuwe fase in te luiden! Wij zien “Binden en verbinden” als hét centrale thema voor 2019. In het besloten deel van deze website treft u ons voortrollend jaarplan aan waarin u alvast kunt teruglezen hoe we invulling aan dit thema willen geven. Tijdens de ledenvergadering wisselen we hier graag verder met u van gedachten over. 

Heeft u zich nog niet aangemeld? Maar wilt u wel graag aanwezig zijn bij de ALV? Dat kan! Geef uw aanmelding uiterlijk dinsdag 20 november aan ons door via info@gvmijncaress.nl

26 oktober 2018

Seminar: privacy in de zorg

Bij het verwerken en delen van persoonsgegeven in de zorg kunnen lastige vragen naar voren komen. Welke informatie valt er onder het beroepsgeheim? Met wie mogen er (medische) gegevens worden gedeeld? Is hiervoor altijd toestemming van de cliënt of patiënt vereist? En ook: welke beveiligingseisen moeten hierbij in acht worden genomen?

Holla advocaten organiseert op dinsdag 27 november een seminar ‘Privacy in de Zorg’ waarin deze vragen worden besproken. Leden van de Gebruikersvereniging mijnCaress hebben de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.  Twee deskundige sprekers zullen u bijpraten over onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken krijgt en die specifiek op de zorgsector zijn toegesneden. Aansluitend praten we graag verder met u tijdens de borrel.

Programma
15:00 uur   Ontvangst
15:35 uur   Het beroepsgeheim in de zorg door mr. Jacqueline de Vries
16:20 uur   Gegevensuitwisselingen in de zorg door mr. Kim de Bonth
17:00 uur   Afsluitende borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link. Indien u een collega of relatie mee wilt nemen, dan is hij/zij van harte welkom. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Locatie
‘s-Hertogenbosch

16 oktober 2018

Save the date! 27 november Algemene ledenvergadering

Reserveer alvast in je agenda! De datum voor de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) is bekend. Dinsdag 27 november vindt deze plaats bij Zorghotel Domstate in Utrecht. Het belooft ook dit keer weer een mooie middag te worden want de vergadering staat volledig in het teken van het jaarplan 2019. We staan stil bij de resultaten van onze activiteiten in 2018, de doelstellingen voor 2019 en de thema’s die we gezamenlijk op gaan pakken. Uiteraard zijn we benieuwd naar de mening en input van onze leden! Waar moeten we als collectief iets in betekenen? En wat mag er zeker niet ontbreken in het jaarplan van de GV voor 2019? Laat het ons vooral weten! De uitnodiging, agenda en stukken worden in de komende weken verstuurd.

8 oktober 2018

RFC Productteam van start!

Eind 2017 zijn we met het team RFC optimalisatie gestart om een inventarisatie te maken van zaken rondom het RFC-proces die niet goed gingen óf die beter zouden kunnen (lees hier meer). In de maanden die daarop volgden hebben we samen met Pink Roccade gewerkt aan een nieuwe opzet van het RFC-proces waarin we ons als doel hebben gesteld om enerzijds transparantie aan te brengen (wensen inzichtelijk gedurende het gehele proces) en anderzijds te zorgen voor een éénduidige wijze van beschrijven én gezamenlijke prioritering. Al deze voorbereidingen hebben er inmiddels tot geleid dat in oktober het RFC-productteam officieel van start gaat. Lees hier meer.

20 augustus 2018

Doorontwikkeling mijnCaress: wat vinden onze leden?

De GV werkt er hard aan om krachten te bundelen zodat de kwaliteit, beheerbaarheid, toekomstvastheid en doorontwikkeling van mijnCaress wordt gewaarborgd.  Om een goed beeld te krijgen wat dit laatste begrip, doorontwikkeling, voor onze leden betekent is in juni/juli (door middel van een vragenlijst) de gewenste doorontwikkeling voor mijnCaress geïnventariseerd. De resultaten zijn inmiddels bekend! Deze zijn terug te lezen op het besloten deel van de website van de Gebruikersvereniging.

Hoe gaan we verder vanaf hier? Op basis van deze resultaten, samen met de input die het mijnCaress team ophaalt uit de gesprekken met klanten, werken we toe naar een roadmap. Deze roadmap maakt op een eenvoudige manier de visie op mijnCaress inzichtelijk en vertaalt deze naar thema’s die in de komende jaren een belangrijke plek moeten krijgen. Het mijnCaress team presenteert begin oktober een eerste versie van hun visie op de roadmap aan het team Doorontwikkeling. Op basis daarvan scherpen we deze gezamenlijk verder aan en maken we concrete afspraken met PinkRoccade Healthcare over de ontwikkelinspanningen in de komende 3 jaar.

30 juli 2018

Denk mee! Welk thema mag niet ontbreken?

Midden in de zomer lijkt de start van het nieuwe jaar nog heel ver weg. Vanuit de Gebruikersvereniging mijnCaress zijn wij echter al druk bezig met de voorbereidingen voor 2019. Als onderdeel van het jaarplan kijken we vooruit naar thema’s die we volgend jaar als collectief willen aanpakken.

Net als dit jaar worden er ook in 2019 verschillende werk- en expertisegroepen, zogenaamde teams opgezet. Binnen elk van deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en verder uitgewerkt. Op deze manier werken we gezamenlijk toe naar nieuwe initiatieven, verbeterde processen en heldere afspraken. Uiteraard zijn we benieuwd welke onderwerpen er binnen uw organisatie spelen . Waar moeten we als collectief iets in betekenen? En wat mag er zeker niet ontbreken in het jaarplan van de GV voor 2019?

Denk bijvoorbeeld aan strategische thema’s als de positionering van het ECD binnen de eigen organisatie en het optimaal inrichten van het rooster- en planningsproces. Maar ook juist hele praktische onderwerpen zoals het aanbieden van e-learningmodules en het delen van best practices.

Dit zijn uiteraard slechts voorbeelden, juist uw input vinden we belangrijk! Laat het ons weten welk thema u terug wilt zien in het jaarplan van de Gebruikersvereniging via info@gvmijncaress.nl of neem contact op met Inge de Laat via (06)248 12 129.

18  juni 2018

Het team RFC optimalisatie stelt zich voor!

In 2017 heeft de Gebruikersvereniging mijnCaress een nieuwe start gemaakt. Rond verschillende thema’s zijn werk- en expertisegroepen, zogenaamde teams opgezet. Binnen elk van deze teams worden bepaalde thema’s onderzocht en uitgewerkt. Voor de periode 2018 zijn dit:

 • Testkwaliteit
 • Softwarekwaliteit
 • Doorontwikkeling
 • Optimalisatie RFC proces
 • GVC beheer (structureel karakter)

In de komende maanden stellen wij graag ieder team afzonderlijk aan jullie voor. Deze keer vertellen we je meer over het team dat zich bezig houdt met de optimalisatie van het RFC proces! Lees hier meer

4 juni 2018

Lees het verslag van de algemene ledenvergadering 29 mei

Dinsdag 29 mei heeft de tweede algemene ledenvergadering van 2018 plaats gevonden. De verschillende teams hebben een update gegeven over de doelstellingen en activiteiten. Samen met Pink Roccade Health Care zijn twee nieuwe processen gepresenteerd en toegelicht. Zo wordt binnenkort gestart met een nieuwe opzet voor het RFC proces. En de huidige beta-test wordt vervangen door mijnCaress Preview. In het formele deel van de vergadering is er gestemd over de toetreding van nieuwe bestuursleden en het contributievoorstel voor de leden. Beiden voorstellen zijn aangenomen. Wilt u meer weten? Het verslag en de presentaties van de ledenvergadering zijn terug te vinden onder documenten.

30 mei 2018

Uw mening over de doorontwikkeling van mijnCaress!

De GV werkt er hard aan om krachten te bundelen zodat de kwaliteit, beheerbaarheid, toekomstvastheid en doorontwikkeling van mijnCaress wordt gewaarborgd.  Om een goed beeld te krijgen wat dit laatste begrip, doorontwikkeling, voor u als lid betekent wordt in de komende weken (door middel van een vragenlijst) de gewenste doorontwikkeling voor mijnCaress geïnventariseerd bij alle leden. Op basis van de resultaten van deze vragenlijst zal er 4 juli a.s. een sessie volgen met alle leden. Deze sessie zal in samenhang met de resultaten van de vragenlijst input genereren voor het maken van concrete afspraken met PinkRoccade Healthcare over de ontwikkelinspanningen in de komende 3 tot 5 jaar.

Met deze vragenlijst heeft u de mogelijkheid om te verduidelijken waar u in de toekomst behoefte aan zult hebben!

28 mei 2018

Uw verwerkersovereenkomst klaar voor de AVG?

De gebruikersvereniging heeft het initiatief genomen om samen met PRHC en juridische ondersteuning tot een model verwerkersovereenkomst te komen. Het is nog mogelijk om uw organisatie hiervoor aan te melden. Heeft u interesse in dit initiatief of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Joost van Bilsen (06) 534 306 18 of via info@gvmijncaress.nl

18 mei 2018

mijnCaress Preview: vroegtijdig nieuwe functionaliteit toetsen

Het team mijnCaress en het team testkwaliteit van de Gebruikersvereniging hebben in de afgelopen periode het testproces samen onder de loep genomen. Naast dat we gewerkt hebben aan diverse verbeteringen op het gebied van transparantie en testdekking, wilden wij kijken hoe we de ontwikkelingen aan mijnCaress (nog) beter aan kunnen laten sluiten op wensen van klanten. Gezamenlijk kwamen we tot een voorstel waarbij we samen met eindgebruikers al in een vroegtijdig stadium toetsen of nieuwe functionaliteiten in mijnCaress aansluiten bij het werkproces van de eigen organisatie. Wij geloven namelijk dat gebruikersfeedback de enige waardevolle feedback is om goede software te ontwikkelen. We vertellen je dan ook graag meer over… mijnCaress Preview! Lees hier meer.

Lees meer: oude nieuwsberichten