• info@gvmijncaress.nl

Bijdrage

Leden van de gebruikersvereniging dragen bij aan de verenigingsdoelen door middel van een verplichte contributie en een vrijwillige bijdrage in de vorm van van kennis en menskracht.

Contributie

De contributie hangt samen met de grootte van een organisatie (aantal FTE) en is in de ledenvergadering van 29 mei 2018 vastgesteld op:

  • Kleine organisatie : < 500 FTE
  • Middel organisatie : 500 – 1000 FTE
  • Grote organisatie : > 1000 FTE

De jaarlijkse contributie bedraagt:

  • Kleine organisatie : € 3.000,-
  • Middel organisatie : € 4.500,-
  • Grote organisatie : € 6.000,-

Naast contributie van de leden levert ook PRHC een sponsorbijdrage aan de vereniging.

Kennis en menskracht

Op dit moment hebben we nog behoefte aan versterking van ons team Softwarekwaliteit en het team Doorontwikkeling. Interesse? Inge de Laat (06 248 12 129 kan je meer vertellen over gezocht profiel, gewenste bijdrage en tijdsbeslag. Of neem contact op via info@gvmijncaress.nl.